วันที่
ชื่อเรื่อง
26  พ.ย. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดิน-ลงหินคลุก จำนวน 2 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาถมดินตกแต่งถนนเรียบห้วยเสียว หมู่ 7 บ้านโนนสมนึก (ลำห้วยเสียวเชื่อม อบต.หนองปลาหมอ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุเลือกตั้งตามโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2564
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์กู้ชีพ ผก 2502 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2564
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กบ-8745 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2564
เหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ
5  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุเลือกตั้งตามโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2564
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสภาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง