องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น : www.banthan.go.th
 
 
  มอบเครื่องนอน ให้กับผู้ป่วย โควิด 19 ที่ศูนย์กัก...[วันที่ 2021-07-27][ผู้อ่าน 0]
 
  อบรมให้ความรู้การป้องกันและรักษาโรคลัน​ บีสก...[วันที่ 2021-06-28][ผู้อ่าน 7]
 
  ฉีดพ่นสารเคมีควบคุมยุงลาย ในตำบลบ้านแท่น [วันที่ 2021-06-25][ผู้อ่าน 7]
 
  ประชุม คณะกรรมการศูนย์ปฎิบัติการ ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน...[วันที่ 2021-06-25][ผู้อ่าน 10]
 
  โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ(ม...[วันที่ 2021-06-23][ผู้อ่าน 11]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น โดยงานป้องกันและบรรเ...[วันที่ 2021-06-23][ผู้อ่าน 10]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น โดยงานป้องกันและบรรเ...[วันที่ 2021-06-10][ผู้อ่าน 15]
 
  มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย นางไกรสร สินโพธ...[วันที่ 2021-04-20][ผู้อ่าน 38]
 
  มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ม.8[วันที่ 2021-04-01][ผู้อ่าน 59]
 
  ระงับเหตุอัคคีภัย (ไฟไหม้) ม.8 บ้านนาหนองทุ่ม[วันที่ 2021-03-31][ผู้อ่าน 59]
 
  การร่วมจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน[วันที่ 2021-02-19][ผู้อ่าน 43]
 
  มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ม.8 บ้านนาหนองทุ่...[วันที่ 2020-11-10][ผู้อ่าน 85]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7