องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น : www.banthan.go.th
 
 
 
 

 

 


  โครงการจัดงานวันเด็ก ปีพ.ศ.2562
    อบต.บ้านแท่น  ได้จัดทำโครงการวันเด็กแห่งชาติ  ประจำปี  2562  ในวันที่  12&n...
  โครงการงานไหมมัดหมี่และของดีเมืองชลบถ ปีพ.ศ.2562
    ตามที่  อำเภอชนบท  ร่วมกับส่วนราชการ  สภาวัฒนธรรม  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ...
  ประชุมเชิงปฏิบัติการและมีส่วนร่วมบูรณาการแก้ไขปัญห...
    ท่านพยุง  เหล็กดี  นายอำเภอชนบท  พร้อมด้วย  นายสมพร  ทองรัก  ปลัดอำเภอ...
  โครงการ 1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม
    องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น  จึงได้จัดทำโครงการ 1 อปท.  1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม&nb...
 


 
ค่านิยมไทยสร้างสังคมไทยเป็นสุข กระทรวงวัฒนธรรม
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กระทรวงวัฒนธรรม
 
 

 

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ต้องปรับปรุง
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2554