องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น : www.banthan.go.th
 
 
 
 

 

 


  มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย นางไกรสร สินโพธ...
   

นายมนต์ชัย ดวงสว่าง  นายกอบต.บ้านแท่น  พร้อมทีมบริหาร  ท่านปลัดกุสุมา ศิรินันวิทยา...

  มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ม.8
   

 นายมนต์ชัย ดวงสว่าง(นายก อบต.บ้านแท่น)พร้อมทีมบริหาร  ท่านผู้ใหญ่สุรพล สินโพธิ์(ผญบ.ม8...

  ระงับเหตุอัคคีภัย (ไฟไหม้) ม.8 บ้านนาหนองทุ่ม
   

  นายมนต์ชัย ดวงสว่าง(นายก อบต.บ้านแท่น)พร้อมทีมบริหาร ท่านรองสุจิต รุ่งเรือง(รองปลัด อบต.บ้...

  การร่วมจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน
   

การร่วมจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน  เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใน...

 


 
ค่านิยมไทยสร้างสังคมไทยเป็นสุข กระทรวงวัฒนธรรม
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กระทรวงวัฒนธรรม
 
 

 

 
ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2554