องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น : www.banthan.go.th
 
 
 


มอบเครื่องอุปโภค - บริโภค ให้กับผู้กักตัว กลุ่มเสี่ยงโรคระบาดโควิด 19


นายมนต์ชัย ดวงสว่าง  นายกอบตบ้านแท่น  พร้อมทีมบริหาร   พร้อมด้วย นางศศิยุพา โมรีรัตน์  นายจอมภพ โต่นวุธ  นักพัฒนาชุมชน พร้อมเจ้าหน้าที่อบต  มอบเครื่องอุปโภคบริโภค  ให้กับผู้กักตัวอยู่บ้านและศูนย์พักคอยฯ  และบางหมู่บ้าน  มอบให้ท่านผู้ใหญ่บ้าน  เพื่อนำไปมอบให้กับผู้กักตัว

2021-09-01
2021-08-27
2021-08-04
2021-08-02
2021-08-02
2021-07-27
2021-06-28
2021-06-25
2021-06-25
2021-06-23