องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น : www.banthan.go.th
 
 
 


ท่าน ส.ส. ดร.วันนิวัติ สมบูรณ์ มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค กลุ่มเสี่ยงโรคระบาดโควิด 19


นายมนต์ชัย ดวงสว่าง นายก อบต.บ้านแท่น
ท่านปลัดกุสุมา ศิรินันทาวิทยา นางศศิยุพา โมรีรัตน์ ท่านกำนัน  ท่านผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
สมาชิก อบต. อสม. ด้วยพี่น้องชาวตำบลบ้านแท่น  ต้องขอขอบคุณท่าน ส.ส. ด.ร.วันนิวัติ  สมบูรณ์
ส.ส.ขอนแก่น เขต 9 พร้อมคณะที่มามอบเครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับพี่น้องชาวตำบลบ้านแท่น  ที่กักตัวที่บ้านและที่ศูนย์พักคอยเนื่องจากโรคโควิด 19 จำนวน 46 ชุด

2021-09-01
2021-08-27
2021-08-04
2021-08-02
2021-08-02
2021-07-27
2021-06-28
2021-06-25
2021-06-25
2021-06-23