องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น : www.banthan.go.th
 
 
 


ท่าน ส.ส.ดร.วันนิวัฒน์ สมบูรณ์(ส.ส.ขอนแก่น เขต 9) นายมนต์ชัย ดวงสว่าง(นายก อบต.บ้านแท่น)พร้อมทีมบริหาร. ท่านปลัดกุสุมา ศิรินันทวิทยา(ปลัด อบต.บ้านแท่น) ท่านรองสุจิตร รุ่งเรือง(รองปลัด อบต.บ้านแท่


 ท่าน ส.ส.ดร.วันนิวัฒน์ สมบูรณ์(ส.ส.ขอนแก่น เขต 9)
  นายมนต์ชัย ดวงสว่าง(นายก อบต.บ้านแท่น)พร้อมทีมบริหาร.
  ท่านปลัดกุสุมา ศิรินันทวิทยา(ปลัด อบต.บ้านแท่น) ท่านรองสุจิตร รุ่งเรือง(รองปลัด อบต.บ้านแท่น) ท่านศศิยุพา โมรีรัตน์(หน.สป. อบต.บ้านแท่น) ท่าน ผอ.เบญญาภา ชัยอ่ำเดชากุล(ผอ. รร.ทศ.) พร้อมคณะผู้บริหาร รร.ทศ. คุณหมอสายฝน ครุฑช่างทอง(ผอ.รพสต.บ้านแท่น) คุณหมอศุภโชค กุศลวัตร(ผอ.รพสต.หัวนากลาง) คุณหมออรอนงค์ โชติมานนท์ และบุคลากร รพสต.บ้านแท่น กำนัน,สารวัตรกำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน,ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สอบต. อปภร. อสม. พร้อมด้วยชาวตำบลบ้านแท่นและแขกผู้มีเกียรติ
  #ร่วมพิธีเปิดจุดพักคอย covid-19 ต.บ้านแท่น และรับมอบสิ่งของอุปกรณ์เครื่องมือป้องกัน โควิด-19 จากทางคณะ ท่าน ส.ส.ดร.วันนิวัติ สมบูรณ์(ส.ส.ขอนแก่น เขต9) สถานที่โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา ต.บ้านแท่น อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 
   ลงวันที่ 27/08/64

2021-09-01
2021-08-27
2021-08-04
2021-08-02
2021-08-02
2021-07-27
2021-06-28
2021-06-25
2021-06-25
2021-06-23