องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น : www.banthan.go.th
 
 
 


วันที่ 1 กันยายน 2564 ชุดเวร ปภ. เข้าฉีดสารเคมีฆ่าเชื้อโรค จุดบ้านโคกกลาง


วันที่ 1 กันยายน  2564 ชุดเวร ปภ. เข้าฉีดสารเคมีฆ่าเชื้อโรค  จุดบ้านโคกกลาง

2021-09-01
2021-08-27
2021-08-04
2021-08-02
2021-08-02
2021-07-27
2021-06-28
2021-06-25
2021-06-25
2021-06-23