องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น : www.banthan.go.th
 
 
รายงานการคลัง


ราpงานงบรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2562

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ราpงานงบรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2562
 
    วันที่ลงข่าว
: 7 ต.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ