องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น : www.banthan.go.th
 
 
 


โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุและเตรียมความพร้อม ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566


วันที่ 14 เมษายน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น พร้อมคณะผู้บริหาร ออกเยี่ยมจุดตรวจช่วงเทศกาลสงกรานต์  2566  ของตำบลบ้านแท่น และให้กำลังใจกับผู้ปฏิบัติหน้าที่ทุกท่าน

2023-09-11
2023-09-05
2023-08-30
2023-08-30
2023-08-24
2023-08-22
2023-08-11
2023-08-11
2023-08-10
2023-07-27