องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น :www.banthan.go.th

 
 

 

 

 


โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุและเตรียมความพร้อม ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566


วันที่ 14 เมษายน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น พร้อมคณะผู้บริหาร ออกเยี่ยมจุดตรวจช่วงเทศกาลสงกรานต์  2566  ของตำบลบ้านแท่น และให้กำลังใจกับผู้ปฏิบัติหน้าที่ทุกท่าน

2024-06-04
2024-05-17
2024-05-16
2024-05-15
2024-05-09
2024-05-07
2024-04-19
2024-04-18
2024-04-11
2024-04-03