องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น : www.banthan.go.th
 
 
  ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนต...[วันที่ 2023-05-31][ผู้อ่าน 0]
 
  สำรวจตรวจสอบความเสียหายบ้านเรือน ม. 2  ที่ได้รับคว...[วันที่ 2023-05-29][ผู้อ่าน 7]
 
  โครงการออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้...[วันที่ 2023-05-25][ผู้อ่าน 10]
 
  โครงการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 2566[วันที่ 2023-05-24][ผู้อ่าน 17]
 
  ระงับเหตุไฟไหม้โรงเรือนเก็บพืชผลทางการเกษตร  พื้นท...[วันที่ 2023-05-22][ผู้อ่าน 6]
 
  พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่บัณฑิตน้อย ประจำปี 2566[วันที่ 2023-05-15][ผู้อ่าน 25]
 
  โครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุต 4.0 และมอ...[วันที่ 2023-05-12][ผู้อ่าน 19]
 
  กิจกรรมรณรงค์เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู...[วันที่ 2023-05-09][ผู้อ่าน 13]
 
  โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัต...[วันที่ 2023-04-18][ผู้อ่าน 8]
 
  โครงการจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ...[วันที่ 2023-04-18][ผู้อ่าน 9]
 
  คณะการการออกติดตามโครงการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน...[วันที่ 2023-03-21][ผู้อ่าน 15]
 
  ประชุมเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์คัดกรองการใช้ยาเสพติดอง...[วันที่ 2023-03-16][ผู้อ่าน 11]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13