องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น :www.banthan.go.th

 
 

 

 

  โครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง[วันที่ 2024-07-08][ผู้อ่าน 2]
 
  กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพ...[วันที่ 2024-06-27][ผู้อ่าน 5]
 
  โครงการอบรมแกนนำ เพื่อขับเคลื่อนโครงการธนาคารขยะ [วันที่ 2024-06-24][ผู้อ่าน 9]
 
  โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุขฯ[วันที่ 2024-06-04][ผู้อ่าน 16]
 
  พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเ...[วันที่ 2024-05-17][ผู้อ่าน 12]
 
  โครงการท้องถิ่นไทยร่วมใจแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่...[วันที่ 2024-05-16][ผู้อ่าน 15]
 
  มอบวัสดุอุปกรณ์ กรณีเกิดวาตภัย [วันที่ 2024-05-15][ผู้อ่าน 9]
 
  พิธีมอบประกาศนียบัตร เด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็ก อบต...[วันที่ 2024-05-09][ผู้อ่าน 18]
 
  กิจกรรมโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุขฯ [วันที่ 2024-05-07][ผู้อ่าน 13]
 
  โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ [วันที่ 2024-04-19][ผู้อ่าน 16]
 
  โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัต...[วันที่ 2024-04-18][ผู้อ่าน 19]
 
  วิจัยชุมชนด้วยวิธีวิจัยเชิงชาติพันธ์วรรณาแบบเร่งด่...[วันที่ 2024-04-11][ผู้อ่าน 15]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17