องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น : www.banthan.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 132 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2566 [ 5 ก.ย. 2566 ]2
2 ผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี พ.ศ.2566 [ 11 ส.ค. 2566 ]8
3 งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2566 [ 9 ส.ค. 2566 ]3
4 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟัง และขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 4 ส.ค. 2566 ]5
5 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 10 ก.ค. 2566 ]4
6 งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2566 [ 7 ก.ค. 2566 ]5
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น เรื่อง ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการช่วยเหลือประชาชน [ 13 มิ.ย. 2566 ]15
8 งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2566 [ 7 มิ.ย. 2566 ]8
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น เรื่อง รายชื่อผู้ประสบสาธารณภัย (อัคคีภัย) ที่ได้รับความช่วยเหลือ [ 1 มิ.ย. 2566 ]8
10 ประกาศองค์การส่วนตำบลบ้านแท่น เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2566 และขอเชิญชวนประชาชนแสดงความคิดเห็น [ 25 พ.ค. 2566 ]11
11 งบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2566 [ 9 พ.ค. 2566 ]11
12 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 19 เม.ย. 2566 ]10
13 งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2566 [ 10 เม.ย. 2566 ]9
14 ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) [ 15 มี.ค. 2566 ]13
15 งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 [ 9 มี.ค. 2566 ]12
16 รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 (สตง.รับรอง) [ 1 มี.ค. 2566 ]16
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น พ.ศ.2566 [ 28 ก.พ. 2566 ]18
18 ประกาศแจ้งให้เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้ายประจำปี 2566 [ 22 ก.พ. 2566 ]13
19 งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2566 [ 9 ก.พ. 2566 ]16
20 รายงานงบทดลองไตรมาสที่1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 19 ม.ค. 2566 ]19
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7