องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น : www.banthan.go.th
 
 
 


กิจกรรมรณรงค์เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (Big Day)


วันที่  9  พฤษภาคม  2566  ณ  บริเวณลานหน้าที่ว่าการอำเภอชนบท  คณะผู้บริหาร  พนักงานส่วนตำบล  พนักงานจ้าง  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น  ร่วมกิจกรรมรณรงค์เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  (Big  Day)

2023-09-11
2023-09-05
2023-08-30
2023-08-30
2023-08-24
2023-08-22
2023-08-11
2023-08-11
2023-08-10
2023-07-27