องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น : www.banthan.go.th
 
 
 


พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่บัณฑิตน้อย ประจำปี 2566


วันที่  12  พฤษภาคม  2566  ณ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น  นางลัดดาวัลย์  แก้วสุพรรณ์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น  ได้มอบประกาศนียบัตรแก่บัณฑิตน้อย  ประจำปี  2566

2023-09-11
2023-09-05
2023-08-30
2023-08-30
2023-08-24
2023-08-22
2023-08-11
2023-08-11
2023-08-10
2023-07-27