องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น : www.banthan.go.th
 
 
 


พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่บัณฑิตน้อย ประจำปี 2566


วันที่  12  พฤษภาคม  2566  ณ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น  นางลัดดาวัลย์  แก้วสุพรรณ์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น  ได้มอบประกาศนียบัตรแก่บัณฑิตน้อย  ประจำปี  2566

2023-05-31
2023-05-29
2023-05-25
2023-05-24
2023-05-22
2023-05-15
2023-05-12
2023-05-09
2023-04-18
2023-04-18