องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น :www.banthan.go.th

 
 

 

 

 


พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่บัณฑิตน้อย ประจำปี 2566


วันที่  12  พฤษภาคม  2566  ณ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น  นางลัดดาวัลย์  แก้วสุพรรณ์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น  ได้มอบประกาศนียบัตรแก่บัณฑิตน้อย  ประจำปี  2566

2024-05-17
2024-05-16
2024-05-15
2024-05-09
2024-05-07
2024-04-19
2024-04-18
2024-04-11
2024-04-03
2024-04-01