องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น : www.banthan.go.th
 
 
 


โครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุต 4.0 และมอบเครื่องมือพื้นฐานชุดการฝึก (ชุดเคื่องมือทำมาหากิน) หลักสูตรอบรมการออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้า


วันที่  11  พฤษภาคม  2566  ณ  ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลบ้านแท่น  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น   ร่วมกับ  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน  6  ขอนแก่น 

2023-09-11
2023-09-05
2023-08-30
2023-08-30
2023-08-24
2023-08-22
2023-08-11
2023-08-11
2023-08-10
2023-07-27