องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น : www.banthan.go.th
 
 
 


โครงการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 2566


วันที่  23  พฤษภาคม  2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น นางลัดดาวัลย์ แก้วสุพรรณ์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น  เป็นประธานคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น  จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น  เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น      รับทราบปัญหาความต้องการประเด็นการพัฒนา  และประเด็นที่เกี่ยวข้อง  เพื่อนำมาพัฒนาท้องถิ่น

2023-05-31
2023-05-29
2023-05-25
2023-05-24
2023-05-22
2023-05-15
2023-05-12
2023-05-09
2023-04-18
2023-04-18