องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น : www.banthan.go.th
 
 
 


โครงการออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษป้าย ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปี 2566


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น  ได้จัดทำโครงการออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  ภาษป้าย  ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย  ประจำปี  2566  ระหว่างวันที่  22 - 31  พฤษภาคม  2566  

2023-05-31
2023-05-29
2023-05-25
2023-05-24
2023-05-22
2023-05-15
2023-05-12
2023-05-09
2023-04-18
2023-04-18