องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น :www.banthan.go.th

 
 

 

 

 


โครงการออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษป้าย ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปี 2566


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น  ได้จัดทำโครงการออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  ภาษป้าย  ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย  ประจำปี  2566  ระหว่างวันที่  22 - 31  พฤษภาคม  2566  

2024-04-19
2024-04-18
2024-04-11
2024-04-03
2024-04-01
2024-03-27
2024-03-20
2024-02-23
2024-01-23
2024-01-15