องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น :www.banthan.go.th

 
 

 

 

 


ระงับเหตุไฟไหม้โรงเรือนเก็บพืชผลทางการเกษตร  พื้นที่หมู่ที่ ๔ บ้านสระแก้ว


งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ออกระงับเหตุไฟไหม้โรงเรือนเก็บพืชผลทางการเกษตร  พื้นที่หมู่ที่ ๔ บ้านสระแก้ว

ในวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๐๐ น. 

2024-06-04
2024-05-17
2024-05-16
2024-05-15
2024-05-09
2024-05-07
2024-04-19
2024-04-18
2024-04-11
2024-04-03