องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น : www.banthan.go.th
 
 
 


ระงับเหตุไฟไหม้โรงเรือนเก็บพืชผลทางการเกษตร  พื้นที่หมู่ที่ ๔ บ้านสระแก้ว


งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ออกระงับเหตุไฟไหม้โรงเรือนเก็บพืชผลทางการเกษตร  พื้นที่หมู่ที่ ๔ บ้านสระแก้ว

ในวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๐๐ น. 

2023-05-31
2023-05-29
2023-05-25
2023-05-24
2023-05-22
2023-05-15
2023-05-12
2023-05-09
2023-04-18
2023-04-18