องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น : www.banthan.go.th
 
 
 


สำรวจตรวจสอบความเสียหายบ้านเรือน ม. 2  ที่ได้รับความเสียหายจากวาตภัย


วันที่ 27 พฤษภาคม  2566 เวลา 11.00 น. 
นาง ลัดดาวัลย์  แก้วสุพรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น  ได้มอบหมายให้  นายวัฒนา  สินโพธิ์  รองนายก อบต.      นายจำเริญ พงศ์นา รองนายก  นางกานต์มณี ชมชื่น  เลขานุการนายก  นายสุจิตร รุ่งเรือง  รองปลัด  นายศุภชัย  หมู่มูลตุ่น  เจ้าพนักงานป้องกันฯ และนายคำแสน อรัญทอง  ส.อบต. ม.2 ได้ออกสำรวจตรวจความเสียหายบ้านเรือน ม. 2 บ้านหันแฮด  ต. บ้านแท่น ที่ได้รับความเสียหายจากวาตภัย เมื่อวันที่ 26/05/66  เพื่อซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายต่อไป

2023-09-11
2023-09-05
2023-08-30
2023-08-30
2023-08-24
2023-08-22
2023-08-11
2023-08-11
2023-08-10
2023-07-27