องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น : www.banthan.go.th
 
 
 


ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น


วันที่  31  พฤษภาคม  2566  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น  นางลัดดาวัลย์  แก้วสุพรรณ์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น  เป็นประธานคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน  พิจารณาช่วยเหลือประชาชน  เหตุอัคคีภัย โรงเรือนสำหรับเก็บพืชผลทางการเกษตรและคอกสัตว์ได้รับความเสียหายทั้งหมด ในพื้นที่  ม.4  บ้านสระแก้ว  ตำบลบ้านแท่น  อำเภอชนบท  จังหวัดขอนแก่น  เมื่อวันที่  21  พฤษภาคม  2566  

2023-09-11
2023-09-05
2023-08-30
2023-08-30
2023-08-24
2023-08-22
2023-08-11
2023-08-11
2023-08-10
2023-07-27