องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น :www.banthan.go.th

 
 

 

 

 


โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข ประจำปี 2566 ในรูปแบบกิจกรรม Big Cleaning Day


วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 ณ วัดอรุณวนาราม นางลัดดาวัลย์ แก้วสุพรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น เป็นประธานเปิดโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข ประจำปี 2566 ในรูปแบบกิจกรรม Big Cleaning Day เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566

2024-02-23
2024-01-23
2024-01-15
2024-01-10
2024-01-05
2023-12-22
2023-10-27
2023-09-25
2023-09-11
2023-09-05