องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น : www.banthan.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2554

กองการศึกษา


นายสุจิตร รุ่งเรือง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาการผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

นางสาวอัญญารัตน์ น้อยโหนด
นักวิชาการศึกษา
       นางฉวีวรรณ สุดหล้า   นางสุทธิกานต์ หาริแสง

นางสาวพรพิศ  ชัยดี
 
ครู คศ.2
  ผู้ดูแลเด็กฯ จ้างเหมา

 

 


นางสาวสุนันทา  สมทา
นางสาวชนกวนันท์  สินโพธิ์

จ้างเหมา
จ้างเหมา