องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น : www.banthan.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2554

ประวัติและความเป็นมา

                องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น  แต่เดิมเป็น สภาองค์การบริหารส่วนตำบลจัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.  2537  ต่อมาเมื่อ  พ.ศ. 2539  ได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะจาก  สภาองค์การบริหารส่วนตำบล  เป็น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น