องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น :www.banthan.go.th

 
 
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจําปี ITA
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2566 [ 5 ต.ค. 2566 ]19
2 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2565 [ 10 พ.ย. 2565 ]39
3 ประกาศรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรอืการจัดหาพัสดุประจำปี 2564 [ 22 พ.ย. 2564 ]127
4 ประกาศรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรอืการจัดหาพัสดุประจำปี 2564 [ 22 พ.ย. 2564 ]117
5 ประกาศรายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 16 พ.ย. 2564 ]182
6 ประกาศรายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 14 ธ.ค. 2563 ]217
7 ประกาศรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรอืการจัดหาพัสดุประจำปี 2563 [ 19 พ.ย. 2563 ]205
8 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนมกราคม 2562 ถึง มีนาคม 2563 [ 3 เม.ย. 2563 ]211
9 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2562 ถึง ธันวาคม 2562 [ 6 ม.ค. 2563 ]220