องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น :www.banthan.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


เชิญชวนแสดงความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิงปลูกสร้าง พ.ศ.2562

    รายละเอียดข่าว

ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนประชาชน ร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิงปลูกสร้าง พ.ศ.2562 https://www.law.go.th/listeningDetail?survey_id=MzQyNURHQV9MQVdfRlJPTlRFTkQ&fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR25pRUaFCyVUP9hgtYg-tfSyGMW3rGfTA9F_3U6-hW1INW2DvrkI1I50GM_aem_AeSSzeks6dVBno2Oc3f0-JQk9B36pwiae03djxwZYMrquLk9xXni3hMgZWHuMlAnl5vWO8S-PaDO4reVQm2dTz3k    เอกสารประกอบ

เชิญชวนแสดงความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิงปลูกสร้าง พ.ศ.2562
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 เม.ย. 2567
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ