องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น : www.banthan.go.th
 
 
รายงานการคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 53 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 งบการเงินไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ2563 [ 28 ต.ค. 2563 ]149
2 งบการเงิน ประจำเดือนกันยายน 2563 [ 27 ต.ค. 2563 ]144
3 งบการเงิน ประจำเดือนสิงหาคม 2563 [ 3 ก.ย. 2563 ]142
4 งบการเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 [ 5 ส.ค. 2563 ]147
5 งบการเงิน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 17 ก.ค. 2563 ]148
6 งบการเงิน ประจำเดือนมิถุนายน 2563 [ 3 ก.ค. 2563 ]145
7 งบการเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 [ 5 มิ.ย. 2563 ]147
8 งบการเงิน ประจำเดือนเมษายน 2563 [ 8 พ.ค. 2563 ]141
9 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 8 เม.ย. 2563 ]150
10 งบการเงิน ประจำเดือนมีนาคม 2562 [ 7 เม.ย. 2563 ]145
11 งบการเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 [ 9 มี.ค. 2563 ]145
12 งบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปี 2562 พร้อมรายงานผลการตรวจสอบของสำนักตรวจเงินแผ่นดิน [ 14 ก.พ. 2563 ]128
13 รายงานงบรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม 2563 [ 5 ก.พ. 2563 ]135
14 รายงานงบรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม 2562 [ 7 ม.ค. 2563 ]136
15 งบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 7 ม.ค. 2563 ]141
16 งบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปี 2562 [ 13 พ.ย. 2562 ]139
17 รายงานงบรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม 2562 [ 13 พ.ย. 2562 ]131
18 งบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 25 ต.ค. 2562 ]138
19 รายงานการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำเดือนตุลาคม 2562 [ 25 ต.ค. 2562 ]138
20 ราpงานงบรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2562 [ 7 ต.ค. 2562 ]140
 
หน้า 1|2|3