องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น :www.banthan.go.th

 
 

 

 

  โครงการจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ...[วันที่ 2023-04-18][ผู้อ่าน 26]
 
  คณะการการออกติดตามโครงการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน...[วันที่ 2023-03-21][ผู้อ่าน 36]
 
  ประชุมเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์คัดกรองการใช้ยาเสพติดอง...[วันที่ 2023-03-16][ผู้อ่าน 34]
 
  อบรมหลักสูตร  “แนวทางการ  ออกระเบียบว่าด้วยการดำเน...[วันที่ 2023-03-13][ผู้อ่าน 18]
 
  โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการลดและคัดแ...[วันที่ 2023-03-09][ผู้อ่าน 50]
 
  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า...[วันที่ 2023-01-27][ผู้อ่าน 68]
 
  การเสริมสร้างวัฒนธรรม (No Gift Policy) [วันที่ 2023-01-27][ผู้อ่าน 24]
 
  โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566[วันที่ 2023-01-16][ผู้อ่าน 54]
 
  งานไหมมัดหมี่และของดีเมืองชลบถ ประจำปี 2566[วันที่ 2023-01-10][ผู้อ่าน 94]
 
  ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566[วันที่ 2023-01-03][ผู้อ่าน 58]
 
  ทำความสะอาดล้างถนน หมู่ที่ 2 บ้านหันแฮด ตำบลบ้า...[วันที่ 2022-12-27][ผู้อ่าน 44]
 
  เจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระ...[วันที่ 2022-12-20][ผู้อ่าน 42]
 

|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15