องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น :www.banthan.go.th

 
 

 

 

  ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ [วันที่ 2023-06-13][ผู้อ่าน 25]
 
  โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้ส...[วันที่ 2023-06-13][ผู้อ่าน 26]
 
  ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื...[วันที่ 2023-06-13][ผู้อ่าน 25]
 
  ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนต...[วันที่ 2023-05-31][ผู้อ่าน 36]
 
  สำรวจตรวจสอบความเสียหายบ้านเรือน ม. 2  ที่ได้รับคว...[วันที่ 2023-05-29][ผู้อ่าน 28]
 
  โครงการออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้...[วันที่ 2023-05-25][ผู้อ่าน 32]
 
  โครงการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 2566[วันที่ 2023-05-24][ผู้อ่าน 44]
 
  ระงับเหตุไฟไหม้โรงเรือนเก็บพืชผลทางการเกษตร  พื้นท...[วันที่ 2023-05-22][ผู้อ่าน 25]
 
  พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่บัณฑิตน้อย ประจำปี 2566[วันที่ 2023-05-15][ผู้อ่าน 55]
 
  โครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุต 4.0 และมอ...[วันที่ 2023-05-12][ผู้อ่าน 42]
 
  กิจกรรมรณรงค์เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู...[วันที่ 2023-05-09][ผู้อ่าน 31]
 
  โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัต...[วันที่ 2023-04-18][ผู้อ่าน 27]
 

|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15