องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น :www.banthan.go.th

 
 

 

 

  สำรวจความเสียหายเบื้องต้นเหตุสาธารณภัย[วันที่ 2022-05-02][ผู้อ่าน 106]
 
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนแก้ไขปัญหาครัวเรื...[วันที่ 2022-04-29][ผู้อ่าน 177]
 
  โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัต...[วันที่ 2022-04-11][ผู้อ่าน 126]
 
  โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานดับเพลิง ประจำปี...[วันที่ 2022-04-04][ผู้อ่าน 159]
 
  ประธานเปิดงานกีฬาโรงเรียนบ้านหัวนากลาง[วันที่ 2022-03-28][ผู้อ่าน 155]
 
  โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษ...[วันที่ 2022-03-22][ผู้อ่าน 135]
 
  ท่านนายก อบต.บ้านแท่น มอบถังขยะ เพื่อรองรับขยะมูล...[วันที่ 2022-03-16][ผู้อ่าน 301]
 
  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น สมัยสาม...[วันที่ 2022-03-08][ผู้อ่าน 216]
 
  งาน ปภ. อบต.บ้านแท่น ออกฉีดพ่นเคมีกำจัด แตน ต่อ ท...[วันที่ 2022-02-10][ผู้อ่าน 168]
 
  งาน ปภ.อบต.บ้านแท่น ออกฉีดพ่นสารเคมีกำจัดเชื้อ ณ...[วันที่ 2022-02-09][ผู้อ่าน 158]
 
  โครงการจิตอาสาพระราชทานเพื่อสร้างความตระหนักรู้สู่...[วันที่ 2022-01-20][ผู้อ่าน 201]
 
  ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 ...[วันที่ 2022-01-10][ผู้อ่าน 199]
 

|1|2|3|4|5|6|7หน้า 8|9|10|11|12|13|14|15