องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น :www.banthan.go.th

 
 

 

 

  อบต.บ้านแท่น ดำเนินการตรวจ ATK ก่อนกลับเข้าปฏิบัติ...[วันที่ 2022-01-04][ผู้อ่าน 190]
 
  โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัต...[วันที่ 2021-12-31][ผู้อ่าน 220]
 
  วันที่ 1 กันยายน 2564 ชุดเวร ปภ. เข้าฉีดสารเคมีฆ่...[วันที่ 2021-09-01][ผู้อ่าน 299]
 
   ท่าน ส.ส.ดร.วันนิวัฒน์ สมบูรณ์(ส.ส.ขอนแก่น เขต 9)...[วันที่ 2021-08-27][ผู้อ่าน 391]
 
  ท่าน ส.ส. ดร.วันนิวัติ สมบูรณ์ มอบเครื่องอุปโภค-บ...[วันที่ 2021-08-04][ผู้อ่าน 235]
 
  มอบเครื่องอุปโภค - บริโภค ให้กับผู้กักตัว กลุ่มเส...[วันที่ 2021-08-02][ผู้อ่าน 294]
 
   จนท.ปภ.บ้านแท่น ทำความสะอาดศูนย์พักคอยตำบลบ้านแท่...[วันที่ 2021-08-02][ผู้อ่าน 292]
 
  มอบเครื่องนอน ให้กับผู้ป่วย โควิด 19 ที่ศูนย์กัก...[วันที่ 2021-07-27][ผู้อ่าน 278]
 
  อบรมให้ความรู้การป้องกันและรักษาโรคลัน​ บีสก...[วันที่ 2021-06-28][ผู้อ่าน 242]
 
  ฉีดพ่นสารเคมีควบคุมยุงลาย ในตำบลบ้านแท่น [วันที่ 2021-06-25][ผู้อ่าน 299]
 
  ประชุม คณะกรรมการศูนย์ปฎิบัติการ ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน...[วันที่ 2021-06-25][ผู้อ่าน 256]
 
  โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ(ม...[วันที่ 2021-06-23][ผู้อ่าน 245]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8หน้า 9|10|11|12|13|14|15