องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น :www.banthan.go.th

 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี ITA
ข้อมูลทั้งหมด 34 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน [ 29 พ.ค. 2567 ]9
2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2566-2570 [ 7 ต.ค. 2565 ]50
3 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน [ 20 เม.ย. 2565 ]180
4 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี [ 20 เม.ย. 2565 ]204
5 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 8 เม.ย. 2565 ]186
6 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2565 [ 8 เม.ย. 2565 ]144
7 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 8 เม.ย. 2565 ]143
8 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 8 เม.ย. 2565 ]183
9 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม [ 1 เม.ย. 2565 ]149
10 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต [ 18 ก.พ. 2565 ]148
11 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) [ 27 ม.ค. 2565 ]180
12 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร [ 27 ม.ค. 2565 ]136
13 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร [ 7 พ.ค. 2564 ]284
14 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น รอบ 12 เดือน [ 6 พ.ค. 2564 ]240
15 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น รอบ 6 เดือน [ 6 พ.ค. 2564 ]239
16 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร [ 27 เม.ย. 2564 ]264
17 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2564 [ 23 เม.ย. 2564 ]238
18 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต [ 23 เม.ย. 2564 ]240
19 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 23 ธ.ค. 2563 ]231
20 รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกัน การทุจริต รอบ 6 เดือน พ.ศ.2563 [ 18 มิ.ย. 2563 ]238
21 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2562 [ 18 มิ.ย. 2563 ]308
22 การวิเคราะห์ผลการประเมินและความโปร่งใส [ 10 ม.ค. 2563 ]246
23 การเสริมสร้างวัฒนธรรม [ 27 ธ.ค. 2562 ]224
24 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต [ 28 ต.ค. 2562 ]222
25 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต [ 28 ต.ค. 2562 ]238
26 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน [ 3 มิ.ย. 2562 ]220
27 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 26 เม.ย. 2562 ]225
28 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม [ 25 เม.ย. 2562 ]227
29 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 25 เม.ย. 2562 ]227
30 มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 25 เม.ย. 2562 ]225
31 มาตรตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 25 เม.ย. 2562 ]219
32 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ร่วมตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 25 เม.ย. 2562 ]222
33 รายงานการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี [ 24 ธ.ค. 2561 ]232
34 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี พ.ศ.2561-2564 [ 16 ต.ค. 2561 ]210